سامانه رزرواسیون آنلاین

قوانین و مقررات

بخش یک: شرایط انجام رزرو
این سامانه در خصوص جاماندن یا تاخیر و لغو وسیله سفر میهمانان هیچگونه مسئولیتی نداشته و در صورت عدم مراجعه میهمانان در روز مقرر به هتل مشمول شرایط ابطال و انصراف از رزرو خواهد شد.
در صورت رزرو در قالب تور مقررات خاص تور در هتل اعمال خواهد شد.


بخش دو: شرایط پذیرش

همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه عکس دار میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی و مقررات هتل الزامی است.
این سامانه در خصوص جهت، طبقه، رنگ و طرح اتاق هیچگونه مسئولیتی ندارد و شماره اتاق هنگام ورود میهمان به هتل توسط پذیرش تعیین می شود.
میهمان موظف است در پایان اقامت نسبت به تخلیه اتاق در ساعت مشخص اقدام نماید و در صورت تمایل به تمدید، با هماهنگی و توافق پذیرش هتل ممکن خواهد بود.

مطابق ضوابط و مقررات از پذیرفتن میهمانان بی حجاب معذوریم.


علاوه بر مطالب فوق هر هتل دارای قوانین خاص خود نیز می باشد که در وب سایت هر هتل قابل مشاهده می باشد.